Numeracion Concello de Curtis

LISTADO PROVISIONAL TÉCNICO ORIENTACIÓN LABORAL

ASUNTO: LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL DUN TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN LABORAL E FORMACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA.

EXPEDIENTE: 2020/G003/000372

Javier Francisco Caínzos Vázquez, alcalde do Concello de Curtis, (A Coruña),

ANTECEDENTES

Mediante Decreto da Alcaldía nº 253 do 14/05/20, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación laboral temporal dun técnico/a de orientación laboral, co fin de sustituir á empregada adscrita ao posto de traballo durante o período de maternidade, así coma para a formación dunha lista de reserva para as diferentes necesidades do devandito posto, sendo publicada a mesma no Boletín Oficial Provincial (BOP nº 69 do 15/05/2020).

Unha vez rematado o prazo de presentación de instancias, e segundo o establecido no Base Quinta, no uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local vixente, RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a listaxe provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as ó proceso selectivo que figura no Anexo I.

SEGUNDO.- Que se dea publicidade a tal convocatoria por medio do taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Curtis (www.curtis.gal).

TERCEIRO.- Conceder un prazo de dos días hábiles, contados a partir do día seguinte a súa publicación, para que os/as candidatos/as excluídos/as emenden os defectos de presentación.

ANEXO I

Listaxe provisional de admitidos/as

 

DNI

 

Apelidos e Nome

 

CELGA

*869X

Abalo Fraile, Araceli

SI

*016J

Abelenda Pose, María Estefanía

SI

*872B

Abelleira Rey, Sonia María

SI

*176A

Alas Cabrera, Cristina

SI

*519K

Anido López, Noemi

SI

*283Y

Baño Couceiro, Sonia

SI

*938V

Bayo Pastor, Silvia María

SI

*788Q

Boado Vázquez, Mª de los Ángeles

SI

*448N

Cacheiro Lado, Florinda Divina

SI

*262G

Campos González, Mª Teresa

SI

*119J

Campos González, Susana

SI

*346W

Carballo Portas, Elena

SI

*165T

Carreira Iglesias, Susana

SI

*447K

Castro López, Inmaculada

SI

*245R

Ces Comojo, Noelia

SI

*470A

Costoya Prado, Mª Jesús

SI

*023N

De León Valverde, Marina

SI

*965P

Del Campo Rodríguez, Paula María

SI

*724D

Díaz Felpeto, Ana

SI

*354A

Díaz García, Lorena

SI

*774S

Docampo Ramón, Noelia

SI

*918L

Fernández Copa, José Alberto

SI

*177D

Fernández Rey, José

NON

*204C

Fernández Ventureira, Noelia

SI

*491X

Gándara Carro, Susana Aurora

SI

*847W

García Iglesias, Andrea

SI

*742M

García Pena, Julia

SI

*570M

García Vila, Isabel

SI

*477Y

Gómez Bolón, Daniel

SI

*717V

Gómez Casal, Fátima María

SI

*159V

González Calviño, Marcos

SI

*414G

Hermida Bejarano, Isidro

SI

*136J

Iglesias García, Mónica

SI

*180B

Junquera Rodríguez, Inés

SI

*751H

López López, María del Pilar

SI

*536E

López Valladares, María de la Concepción

SI

*566R

López Villar, Felisa

SI

*446X

Lorenzo Bermejo, Tamara

SI

*508K

Loureda González, María del Rocío

SI

*270V

Loureiro Fernández, Vanessa

SI

*732W

Martínez Naveiro, Marta

SI

*909P

Martínez Suárez, Ana

SI

*264L

Moreno Castro, María Belén

SI

*678S

Moreno Montero, Francisco Javier

SI

*451V

Naya Fernández, Adolfo Martín

NON

*080Z

Otero Vaamonde, María José

SI

*505S

Pastoriza Suárez, Olalla

SI

*196C

Pereda Salgado, Diana María

SI

*071B

Pereira Rodríguez, Maria

SI

*116R

Pérez López, María del Carmen

SI

*599N

Pérez Méndez, Mercedes Elena

SI

*957Z

Pérez Negreira, Sandra

SI

*713K

Porteiro Suárez, Manuel

SI

*804H

Prieto Rojo, María Carmen

SI

*478G

Quintáns Vázquez, Patricia

SI

*793V

Rama Núñez, María del Pilar

SI

*401W

Rodríguez Losada Pérez Montero, Mariana

NON

*675S

Rodríguez Sánchez, Soraya

SI

*271C

Rodríguez Siso, Bruno

SI

*016W

Rodríguez Tubío, Ana

SI

*857Z

Rois Méndez, María José

SI

*560Y

Romero Suárez, Begoña

SI

*540M

Santiago Macías, Marta

SI

*904Z

Seijas Caamaño, Manuel

SI

*964N

Sieira Pérez, Juan Andrés

SI

*953H

Tedín Mouzo, Isabel

SI

*002T

Toimil Bujones, Laura

SI

*645L

Varela Quintela, Ruth

SI

*487H

Vázquez Rendal, Laura

SI

*280Z

Veira Ferrín, Ana Patricia

SI

 

Listaxe provisional de excluidos/as

 

DNI

 

Apelidos e Nome

 

Causa de exclusión

*128R

Abeledo Martínez, Pedro Manuel

Non presenta Anexo I

*390Q

Antelo Amigo, Agustín Manuel

Non presenta Anexo I

*935V

Chaves Millán, María

Non presenta Anexo I

*833C

Domínguez Cid, María

Non aporta DNI

*123K

García Muñoz, Teresa

Non aporta DNI

*947M

González Moreira, Noelia

Non presenta Anexo I

*473S

López Muíño, Almudena

Non presenta Anexo I

*912E

Martínez Bronchal, Beatriz

Non presenta Anexo I

*780B

Martínez Martínez, Matilde

DNI caducado

*993B

Ousinde Vázquez, Mónica

Presentación fóra de prazo

*495A

Sánchez Ousinde, Leticia

Non presenta Anexo I

*411G

Zas Fernández, David

Non aporta DNI

 

unnamed 11

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.