banner cultura 2019 1

Anuncio de consulta pública e audiencia

avisoO Concello de Curtis conta na actualidade cunha Ordenanza Municipal reguladora do depósito,
carga e transporte da madeira de tala que foi publicada definitivamente no BOP nº 108 de
09/06/2017.
Con data de 02/10/2019, ditouse Providencia de inicio de expediente para derogar o actual texto e
aprobar unha nova regulación que se anexa a este anuncio, pretendéndose con esta medida
solucionar os problemas que o transporte da madeira por vías municipais supón para a mobilidade
dos veciños e para a integridad estructural de ditos viais.
En virtude do disposto no art. 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, ábrese un período de consulta pública e de audiencia ata o 16
de outubro para recabar a opinión dos suxeitos e das organizacións representativas potencialmente
afectadas pola futura ordenanza.

  • Descargar anuncio de consulta pública pdf

Información sobre o programa de axudas ao alugamento de vivendas

PROGRAMA DE AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDAS DO PLAN ESTATAL DE
VIVENDA 2018-2021 – CONVOCATORIA DO ANO 2019

viviendaEste programa consiste en dúas liñas de axudas co obxecto de facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos.

  • Prazo de presentación de solicitudes: dende o 12 de setembro ao 11 de outubro de 2019

Consultade aquí as axudas: pdf

 

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.