Banner campamento verano 2018

Aprobación de lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as no proceso selectivo para a formación dunha lista para a contratación de monitor/a de tempo libre.

Resólvese:
PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídas ó proceso selectivo para a formación dunha lista para a contratación de monitores/as de tempo libre que figura no Anexo I, deixando fora deste proceso de selección a Da. Tatiana Rivas Merelas, atendendo a súa solicitude referenciada nos antecedentes.

SEGUNDO.- O Tribunal cualificador reunirase o día 19/06/2017, as 9:30 horas na Casa do Concello de Curtis en Teixeiro para valorar os méritos aportados polos/as aspirantes adminitidos/as na fase de concurso.

TERCEIRO.- Publicar esta resolución na páxina web e no taboleiro de edictos do Concello de Curtis o mesmo día da súa sinatura.

Listado pdf

Curtis, 19 xuño 2017

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.