banner narracion curta XIV

O Servizo Público de Emprego Estatal adopta novas medidas polo coronavirus

Ao abeiro do Plan territorial de emerxencias da Xunta de Galicia e do estado de alarma decretado a nivel estatal, Emprego Galicia, en coordinación co Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), acordou as seguintes medidas:

No que se refire ás OFICINAS DE EMPREGO:
• As oficinas de emprego permancerán pechadas ao público.
• NON será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de abril de 2020.
• Se tes que realizar algún trámite urxente na túa demanda de emprego, poderás facelo
chamando a túa oficina de emprego ou ao 012.
• Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral.
• Quedan aprazadas, mentres dure a suspensión das actividades educativas, as accións de formación profesional para o emprego xestionadas ou financiadas pola Xunta de Galicia, os obradoiros de emprego e os programas integrados de emprego.

Ademais, cómpre que teñas en conta que, no que se refire ás OFICINAS DE PRESTACIÓN dependentes do SEPE:
• NON se terán en conta os prazos actualmente establecidos para solicitar a prestación ou
subsidio. É dicir, o teu dereito á prestación ou subsidio queda plenamente asegurado sen ter que cumprir o prazo habitual para solicitalos.
• Habilitaranse canles para a recuperación da demanda daquelas persoas inscritas con
anterioridade ou para facilitar, no seu caso, a inscrición inicial.
• NON se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio extraordinario ou renda activa de inserción.

En calquera caso, dende Emprego Galicia (emprego.xunta.gal) irase actualizando toda esta información á medida que se desenvolva o dito plan autonómico.

Para calquera consulta ou trámite chama á túa oficina de emprego ou ao 012!.
Contactos:
Ofina emprego de Betanzos: 881 880 244 / 881 880 245 / 881 880 246
Teléfono de Información de Prestacións/Subsidios: 981 995598

Descarga aquí o boletín informativo: Medidas SEPE.pdf

empregobetanzos

Novas medidas nos actos relixiosos ante a expansión do coronavirus

#Ante a situación creada pola expansión do virus Covid19, a responsabilidade polo ben da saúde propia e do próximo lévanos a adoptar algunhas medidas destinadas a evitar a propagación da enfermidade con ocasión das nosas celebracións litúrxicas e encontros pastorais. É unha responsabilidade cidadá e unha esixencia do amor ao próximo previr o contaxio nestes momentos. Estas novas medidas engádense ás xa ofrecidas na Nota dos Bispos da Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela do pasado 8 de marzo.

Como indicación xeral, en espera doutras medidas que poidan ser adoptadas polo Ministerio de Sanidade ou pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, queremos convidar a todos os fieis a seguir as disposicións dadas polas nosas autoridades sanitarias, e particularmente a aqueles que pertencen a grupos considerados de risco, segundo os criterios oficiais das autoridades sanitarias nacionais e autonómicas.

Dadas as advertencias primeiras, establecemos:

1. Celebracións litúrxicas

  • Dispénsase aos fieis cristiáns das dioceses da Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela da asistencia á Eucaristía, os domingos e festas de precepto. Pódese seguir a santa Misa por radio ou televisión, así como por internet. A comuñón espiritual é unha práctica tradicional da Igrexa que habemos de recuperar nestas dolorosas circunstancias, e pode ser ocasión de santificación e de comuñón eclesial.
  • Suspéndese as celebracións comunitarias e públicas da Santa Misa ata ser superada a actual situación de emerxencia. Os sacerdotes continuarán celebrando diariamente a Eucaristía, rezando polo Pobo de Deus, sendo posible a asistencia dun pequeno grupo de fieis. Aínda que non podamos reunirnos fisicamente todos, seguimos sendo comunidade, parroquia, Iglesia de Deus.
  • Os funerais poden celebrarse segundo a modalidade de “Celebración das Exequias sen misa”. As misas exequiales poden ser celebradas despois desta fase crítica; ou nestes momentos só co grupo dos familiares máis achegados.
  • Pospóñanse as celebracións de aniversarios ata despois de Semana Santa.
    Estas indicacións aplicaranse igualmente para as celebracións litúrxicas da Semana Santa. Aconsellamos igualmente aos responsables das Confrarías que sigan tamén as orientacións das autoridades sanitarias.
  • Suspéndese a celebración das Confirmacións. Rógase que se pospoña, igualmente, calquera outra celebración que non sexa urxente. Para o sacramento da penitencia, úsense espazos que permitan cumprir coas esixencias hixiénicas indicadas polas autoridades sanitarias.

2. Catequese
Suspéndense os encontros parroquiais, arciprestales e diocesanos de catequeses, en principio ata despois de Semana Santa.

3. Actividades formativas
Suspéndense, ata nova indicación, todos os encontros programados polas distintas Delegacións ou Secretariados diocesanos e polos Arciprestados e as Parroquias. Igualmente aconséllase ás diferentes asociacións e movementos das nosas Igrexas diocesanas que suspendan posibles encontros previstos.

4. Acción caritativa
Polo que se refire á actividade das Cáritas parroquiais, interparroquiais e diocesanas, non se pecharán os espazos dedicados á actividade caritativa. Pero convídase a extremar a prudencia na atención individualizada.

5. Museos, bibliotecas e arquivos
Seguindo a recomendación das autoridades autonómicas, polo momento permanecerán pechados ao público os museos, as bibliotecas e os arquivos dependentes das Dioceses.

Os templos das nosas Dioceses seguirán abertos, a menos que as autoridades sanitarias digan o contrario, como signo de esperanza e ao dispor dos fieis para que poidan ir rezar, sen aglomeracións e vivir no silencio estes momentos difíciles. Aos fieis lémbraselles a posibilidade de contactar coa súa Parroquia para calquera necesidade, especialmente para a recepción de sacramentos como, por exemplo, a Penitencia ou a Eucaristía.

Estamos a vivir un tempo de desconcerto, aínda que sabemos que Deus na súa providencia está pendente de nós pois non é alleo a canto nos pasa. Habemos de pedir nestes momentos que nos axude a vivir esta realidade con sentido profundamente cristián.

De acordo coa nosa fe, que nos convida a confiar sempre en Deus, exhortamos á oración a todo o Pobo de Deus, encomendando ao Señor e á Santísima Virxe María esta situación que atravesamos. Rogamos en particular que os presbíteros ofrezan a Santa Misa pola saúde do noso pobo, particularmente dos enfermos e do persoal sanitario; e que esta intención estea presente no rezo da Liturxia das Horas, e na oración das nosas comunidades de vida consagrada, particularmente contemplativas.

Os cristiáns habemos de responder con responsabilidade e a través da caridade, xerando novas formas de presenza e de coidado, moi particularmente cara ás persoas soas ou abandonadas. Agora máis que nunca necesitamos renovar a nosa confianza en Deus e reavivar en nós o don da caridade. Así mesmo agradecemos o traballo abnegado que están a realizar os profesionais sanitarios e investigadores científicos, así como os axentes da pastoral da saúde.

Estas medidas, e outras que eventualmente se puidesen tomar, á espera das indicacións das autoridades #ante o novo escenario do estado de alarma, teñen carácter temporal. E estarán en vigor en principio ata despois de Semana Santa.

reinionOG

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.