Numeracion Curtis logos

PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

A Fundación convoca a VIII edición do PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS AGROALIMENTARIAS: programa de apoio a empresas e emprendedores nos sectores agroalimentario, forestal, pesqueiro e marisqueiro, así como proxectos e servizos doutros ámbitos relacionados cos anteriores, que contribúan ao desenvolvemento do medio rural de Galicia. O PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS AGROALIMENTARIAS ten tres modalidades diferentes, cos obxectivos que se indican para cada unha delas:

1.- Emprendimiento: axudar a emprendedores a desenvolver as súas ideas empresariais, convertelas en proxectos de negocio e materializalas en empresas reais, innovadoras e competitivas.
2.- Consolidación: axudar ás empresas existentes a consolidar os seus proxectos empresariais tratando de mellorar o seu funcionamento mediante o asesoramento e a tutorización na toma de decisións nos ámbitos do negocio máis estratéxicos.
3.- Crecemento: axudar a empresas xa en funcionamento a xerar novas liñas de negocio e/ou novas

Máis información: Aquí

Prazo de inscrición: Ata o 30 de novembro de 2019.

 

EMPRENDEMENTO EN AGRICULTURA ECOLÓXICA

A Asociación Raíña organiza o día 2 de setembro 2019 unha formación para emprender en agricultura ecolóxica a través do cooperativismo. 

Horario: 16.00 a 19.00 horas. 

Imparte: Rede Eusumo. 

Inscrición: Chamando á Asociación 693747500

PROGRAMA PROFESIONAIS 4.0 - INCORPORACIÓN DE NOVOS TITULADOS A ACTIVIDADES DE MELLORA COMPETITIVA DAS EMPRESAS (2019)

O DOG do pasado 6 de agosto publicou a RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2019 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas (programa Profesionais 4.0), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG502A).

Esta convocatoria financia a contratación, a tempo completo, con carácter indefinido ou cunha duración mínima de 12 meses, titorizada e con garantías de formación, de novos titulados universitarios e de FP ás empresas ou a outras entidades de soporte, para realizar traballos que melloren as capacidades do tecido empresarial. A retribución salarial anual bruta que percibirá cada persoa contratada non será inferior a 19.000 euros.

BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS 2019

O 2 de xullo de 2019 publicouse a convocatoria para solicitar  o Bono das persoas autónomas para o ano 2019, dirixido a:

- Autónomos/as: Que teñan unha antigüidade superior a 42 meses cun rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior da convocatoria. 

- Sociedades: Que teñan unha antigüidade superior a 42 meses. Facturación mínima anual 12.000 euros, IVE incluído. Base impoñible no imposto de sociedades inferior a 30.000 euros. 

Prazo ata o 2 de agosto de 2019 

Máis información: Aquí

AXUDAS EMEGA 2019

Hoxe, día 5 de xullo de 2019, publicouse o Programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria no ano 2019. 

Para empresas privadas formadas por mulleres que iniciaran a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no periodo comprendido entre o 1 de agosto de 2018 e a data de finalización do prazo da solicitude. 

Máis información: Aquí

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.