Numeracion Curtis logos

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL DE MULLERES

A Secretaría Xeral de Igualdade convocou unha serie de axudas a entidades sen ánimo de lucro para a inserción laboral de mulleres expostas a situacións de vulnerabilidade. 

O desenrolo do programa sería: 

1.- Itinerarios individualizados de inserción. 

2.- Formación (mínimo grupo de 5 persoas)

3.- Prácticas

4.- Inserción laboral. 

As mulleres interesadas en ampliar a información poderán poñerse en contacto co: CIM de Curtis (Telf.: 981789003 Ext.2032)

Contratación de personal laboral temporal, «Bolsa de Trabajo» 2017

Por Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de 20 de septiembre de 2017 se aprobaron las Bases para la elaboración de una Relación de Aspirantes para la contratación de personal laboral temporal, en diversas categorías profesionales, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, «Bolsa de Trabajo» 2017; esta Resolución recoge en detalle las normas generales de la convocatoria, los requisitos de los aspirantes, la configuración del Tribunal Calificador, el desarrollo del proceso selecivo, las plazas por categoría profesional o el modelo de solicitud, entre otros aspectos de interés.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el miércoles 15 de noviembre de 2017.

Más información: Aquí

VI PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO AGROALIMENTARIO

Poderán participar no Programa de Emprendimiento aquelas persoas que queiran pór en marcha unha iniciativa empresarial nos ámbitos agroalimentario, forestal, marisqueiro e pesqueiro, que se desenvolva no ámbito xeográfico da Comunidade Autónoma de Galicia:

-Empresas de nova creación ou en fase de lanzamento.
-Sucesión e recuperación de empresas e explotacións familiares.
-Proxectos de posta en valor de activos rurais improductivos.
-Empresas que desexen pór no mercado novos produtos ou servizos innovadores.

Os candidatos deberán ser maiores de idade, residentes en Galicia, con bo nivel de manexo do paquete Microsoft Office, motores de procura en internet, certo coñecemento do sector e sobre todo, cunha alta implicación no seu proxecto.

Máis información: Aquí

PROGRAMA BONO PARA PERSOAS AUTÓNOMAS

Programa Bono para Autónomos que cumpran os seguintes requisitos

- Domicilio fiscal e residencia en Galicia. 

- Antigüidade ininterrompida de 42 meses. 

- Cun rendemento neto anual inferior a 30.000 € e unha facturación mínima de 12.000 €. 

Subvención: Ata 3.000 € para sufragar gastos para a mellora da competitividade empresarial. 

Prazo: 1 mes desde a súa publicación. (DOG Núm. 144, do 31 de xullo de 2017).

pdfBando_Informativo.pdf31/07/2017, 13:00

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.