Numeracion Curtis logos

Oferta de 500 postos de peón da industria manufactureira para Vilagarcía de Arousa

Na oficina de Emprego de Vilagarcia de Arousa rexistrouse unha oferta na que solicitan 500 postos de peón de industria manufactureira, non sendo imprescindible experiencia previa. Enviamoslles información da oferta. É para unha fábrica que elaborará un produto precociñado de peixe para unha cadea de supermercados.

As persoas interesadas deben solicitar a oferta a través do portal de emprego ou do número de teléfono 012 indicando o número da oferta.

IDENTIFICADOR DA OFERTA: 12/2022/4511

DETALLES:

OPERARIO DE PRODUCIÓN PARA TAREFAS DE CLASIFICACIÓN, LIMPEZA, ETIQUETADO NA INDUSTRIA DA ALIMENTACIÓN.
NIVEL FORMATIVO DA ESO OU EQUIVALENTE.
CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. XORNADA COMPLETA. TRABALLO A TURNOS CON POSIBILIDADE DE SÁBADO, DOMINGO E FESTIVOS.

CARGO: PEÓNS DA INDUSTRIA MANUFACTUREIRA, EN XERAL

 

Convocatoria de Acreditación da experiencia laboral 2022

Curtis, 31 de xaneiro de 2022

O Diario Oficial de Galicia (DOG n.º 17) publica o mércores 26 de xaneiro de 2022 unha nova convocatoria para acreditar a experiencia profesional dos traballadores galegos. Trátase de 460 novas prazas, o que supón un total de 1.600 unidades de competencia, e un total de 3 cualificacións.

As 3 cualificacións son as seguintes:

-Vixilancia e seguridade privada (SEA029_2): 240 prazas, nas unidades de competencia UC0080_2 e UC0081_2 e UC0082_2

Estas unidades de competencia correspóndense con dous certificados de profesionalidade completos:
Vixilancia, seguridade privada e protección das persoas
Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivo

-Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes (SAN122_2): 170 prazas
-Amarre de porto e monoboias (MAP404_1): 50 prazas.
-Tamén se convocan 50 prazas na unidade de competencia UC0010_1 (contribuír ás operacións de cuberta nunha embarcación pesqueira.
O prazo de inscrición é dende o día 27 de xaneiro de 2022 ata o día 23 de febreiro de 2022, ambos incluídos.

Para poder presentarse deberán posuírse os seguintes requisitos:

Ter experiencia laboral de alomenos 3 anos nos últimos 15 anos
Ou ter cursos de formación relacionados coa cualificación á que se queira presentar de 300 horas realizados nos últimos 10 anos.
Para máis información poden consultar na páxina web da Consellería de Emprego e Igualdade: https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion/reconecemento-experiencia-profesional

JORNADA SOBRE FÓRMULAS DE ECONOMÍA SOCIAL CON BASE TECNOLÓGICA: ¿MITO O REALIDAD?

JORNADA ONLINE, 15 de diciembre de 2021 / de 12:00h a 13:30h

Acción contra el Hambre organiza la Jornada: Fórmulas de Economía Social con base tecnológica: ¿mito o realidad?, el próximo miércoles 15 de diciembre en modalidad online.

En esta Jornada se hablará sobre emprendimiento juvenil en proyectos de base tecnológica. Se trata de una posibilidad real de inserción laboral que puede encajar en fórmulas de Economía Social, tales como cooperativas o sociedades laborales.
¿Emprender en nuevas tecnologías puede ser una salida laboral para los y las jóvenes?
¿Qué es la Economía Social y qué aporta esta fórmula al emprendimiento de base tecnológica?
¿Cómo se pueden financiar estos proyectos?
¿Por qué es importante apoyarse en otras entidades y crear red?

Ponentes: 

Inmaculada Rodríguez, Directora de UNIRISCO, empresa de capital riesgo vinculada a proyectos procedentes de Universidades gallegas,

Dani Diéguez, cooperativista y mentor de proyectos de emprendimiento cooperativo,
Beatriz García Cibreiro, CEO de ComunicArte y Vicepresidenta de AJE Provincia de A Coruña Bruno Fernández Roales, socio fundador de BEDO CREATIVOS, S.Coop.Galega.

Inscríbete: bit.ly/Jornada15diciembre2021

 

 

AXUDAS A PERSOAS MAIORES DE 55 ANOS POLA EXTINCIÓN DOS SEUS CONTRATOS

A ORDE do 26 de abril de 2021 establece as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR820E).

As presentes bases teñen como obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica de persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por proceder dunha empresa en crise, a través dos seguintes programas:

Programa I. Axudas destinadas a financiar as cotas a ingresar polo convenio especial que subscribisen ou subscriban coa Seguridade Social.

Programa II. Axudas de pago único dirixidas a compensar ás persoas traballadoras da diminución do importe da indemnización recoñecida como consecuencia de sentenza, auto, acto de conciliación xudicial ou resolución administrativa a favor daquelas, por mor dos referidos despedimentos ou extincións de contratos, cando esta é abonada polo Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), xa que nestes supostos a indemnización está sometida aos límites establecidos no artigo 33.2 e 33.3 do Estatuto dos traballadores.

Máis información: Aquí

PROGRAMA RESCATADORES DE TALENTO

16 de Abril de 2021

«Rescatadores de Talento» es un programa de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) que promueve la empleabilidad de los jóvenes. Si tienes entre veinte y treinta años, formación universitaria o de ciclo superior de FP y no encuentras tu verdadero sitio en el mercado laboral, inscríbete en el programa.

Te ofrecen formación, mentoring, centros de desarrollo profesional ¡y mucho más! Si eres la primera generación de tu familia con estudios superiores, tendrás preferencia frente a otros candidatos. Además, fomentan tu movilidad laboral y formativa por diferentes comunidades con una ayuda económica, porque sabemos que el empleo de tu vida puede estar en cualquier parte.

Tú también puedes formar parte de esta comunidad del talento joven que te conecta con una amplia red de empresas de referencia en cada sector. Descubre todos los recursos y facilidades que te ofrecen para ayudarte a encontrar el empleo para el que te has preparado.

¡Sigue leyendo!: Aquí

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.