Numeracion Curtis logos

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, DÍA, HORA E LUGAR DE CELEBRACIÓN DA FASE DE OPOSICIÓN (PROBA PRÁCTICA) E FASE DE CONCURSO DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DE CATRO PEÓNS A XORNADA PARCIAL.

                                         Parte 1.2.2                          Parte 1.2.3           

Curtis, 26 de maio de 2016          

Publícase a lista defintiva dos/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como o día, hora e lugar de celebración da fase de oposición (proba práctica) e fase de concurso do procedemento de selección para a contratación, en réxime laboral temporal, de catro peóns a xornada parcial para obras e servizos mínimos municipais, ao abeiro das Bases do Programa de Integración Laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes anualidade 2016 (BOP Nº 75 de 21/04/2016) da Deputación da Coruña.

LISTADOS DE PUNTUACIÓNS TOTAIS, FASE DE OPOSICIÓN (PROBA PRÁCTICA) E FASE DE CONCURSO, ACADADAS NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DUN PEÓN A XORNADA COMPLETA PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPIAS DO CONCELLO DE CURTIS.

                                   Parte 1.2.2                          Parte 1.2.3
 

Curtis, 26 de maio de 2016

Publícanse os listados de puntuacións da fase de oposición (proba práctica), fase de concurso e puntuacións totais acadadas por cada un/unha dos/as aspirantes ao procedemento de selección de contratación, laboral temporal, dun peón a xornada completa para obras e servizos mínimos municipais do Concello de Curtis, ao abeiro das Bases do Programa de Integración Laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais do concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes anualidade 2016 (BOP nº 75 de 21/04/2016) da Deputación da Coruña.

PROBAS DE ACCESSO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

Hoxe, día 11 de febreiro publicouse no DOG Núm. 28 a convocatoria para as probas de acceso ao ciclo de grao medio e de grao superior. Prazos:

CFG Medio- O prazo de inscrición nas probas estará abranguido entre os días 4 e 15 de abril de 2016, ambos os dous incluídos. Sendo a proba oficial o día 25 de maio de 2016.

CFG Superior-O prazo de inscrición nas probas estará abranguido entre os días 15 e 26 de febreiro de 2016, ambos os dous incluídos. Sendo a proba oficial o día 20 de abril de 2016.

Máis información en: Orientación Laboral. Tlf.: 981789003.

CONVOCATORIA DE RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA LABORAL

Requisitos: Nos certificados de Nivel II, 2000 horas  traballadas nos derradeiros 10 anos ou 200 horas de formación non formal e nos de Nivel I,  1200 horas traballadas ou 200 horas de formación. 

Certificados: 

Consellería de Economía, Emprego e Industria: Atención sociosanitaria no domicilio e en institucións sociais, Servizos para o control de pragas, Xestión de servizos para o control de pragas e control de organismos nocivos, Socorrismo en instalacións acuáticas, Extinción de incendios, Confección e mantemento de artes e aparellos. PRAZO: Ata o 10 febreiro 2016.

Ademais, Aproveitamentos forestais e Tanatopaxia teñen un PRAZO: Inicio do prazo en 3 meses a contar dende o 11/01/16. 

Consellería de Educación: Xestión administrativa, Xardinaría e floraría, Construción, Obras de interior e decoración, Instalacións eléctricas, Instalacións de telecomunicación, Mecanizado, Soldadura e caldeiraría. Cociña. Servizos de restauración, Xestión de aloxamentos turísticos, Estética, Peiteado, Panadería, Sistemas microinformáticos, Instalacións frigoríficas, Instalacións de produción de calor, Carpintaría, Instalación e amoblamento, Laboratorio, Emerxencias sanitarias, Farmacia, Educación Infantil, Carrozaría, Electromecánica de vehículos e de maquinaria. PRAZO: Ata o 5 febreiro 2016. 

Máis información: Orientación laboral. Telf. 981789003  

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.