Numeracion Curtis logos

Comisión especial de contas

Correspóndelle o exame, estudo e informe de todas as contas, orzamentarias e extrapresupostarias, que deberá aprobar o Pleno da corporación. Ademais, mediante previsión no Regulamento Orgánico ou acordo do Pleno, a mesma pode actuar como comisión permanente para asuntos de economía e facenda da entidade. A súa composición inclúe, de maneira proporcional aos resultados electorais, a membros de todos os grupos políticos que integren a corporación.

Composición:

Presidente
-
Javier Francisco Caínzos Vázquez.

Vogais

- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal do PP: Emilio Souto Iglesias
- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal do PP: Alfonso Gómez Cancelo
- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal do PP: José Barral López
- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal de AAC: Verónica Fuentes Vázquez


Suplentes
- Do PP: Antonio Ángel Fraga Sánchez, Mª del Carmen Cernadas Sánchez, Marta Belén Barreiro Méndez e Mª Eva Lata Naveira.
- De AAC: Mª Amalia Seoane Barreiro e Mª Isabel Ares Pérez

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.