banner narracion curta XIV

Comisión especial de contas

Correspóndelle o exame, estudo e informe de todas as contas, orzamentarias e extrapresupostarias, que deberá aprobar o Pleno da corporación. Ademais, mediante previsión no Regulamento Orgánico ou acordo do Pleno, a mesma pode actuar como comisión permanente para asuntos de economía e facenda da entidade. A súa composición inclúe, de maneira proporcional aos resultados electorais, a membros de todos os grupos políticos que integren a corporación.

Composición:

Presidente
-
Javier Francisco Caínzos Vázquez.

Vogais

- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal do PP: Emilio Souto Iglesias
- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal do PP: Alfonso Gómez Cancelo
- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal do PP: José Barral López
- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal de AAC: Verónica Fuentes Vázquez


Suplentes

- Do PP: Antonio Ángel Fraga Sánchez, Mª del Carmen Cernadas Sánchez, Marta Belén Barreiro Méndez e Mª Eva Lata Naveira.
- De AAC: Mª Amalia Seoane Barreiro e Mª Isabel Ares Pérez

Periodo medio de pago

En cumprimento do disposto no artigo 27 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como o establecido no artigo 6 do Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, referente á publicidade do período medio de pago a provedores, procédese á publicación.

Enlace buscador periodo medio de pago

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.