banner cultura 2019 1

Comisión especial de contas

Correspóndelle o exame, estudo e informe de todas as contas, orzamentarias e extrapresupostarias, que deberá aprobar o Pleno da corporación. Ademais, mediante previsión no Regulamento Orgánico ou acordo do Pleno, a mesma pode actuar como comisión permanente para asuntos de economía e facenda da entidade. A súa composición inclúe, de maneira proporcional aos resultados electorais, a membros de todos os grupos políticos que integren a corporación.

Composición:

Presidente
-
Javier Francisco Caínzos Vázquez.

Vogais

- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal do PP: Emilio Souto Iglesias
- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal do PP: Alfonso Gómez Cancelo
- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal do PP: José Barral López
- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal de AAC: Verónica Fuentes Vázquez


Suplentes

- Do PP: Antonio Ángel Fraga Sánchez, Mª del Carmen Cernadas Sánchez, Marta Belén Barreiro Méndez e Mª Eva Lata Naveira.
- De AAC: Mª Amalia Seoane Barreiro e Mª Isabel Ares Pérez

Periodo medio de pago


En cumprimento do disposto no artigo 27 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como o establecido no artigo 6 do Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, referente á publicidade do período medio de pago a provedores, procédese á publicación do período medio de pago correspondente ao exercicio 2018.

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 1º TRIMESTRE 2018
pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 2º TRIMESTRE 2018
pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 3º TRIMESTRE 2018

Ano 2017


pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 1º TRIMESTRE 2017
pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 2º TRIMESTRE 2017
pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 3º TRIMESTRE 2017
pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 4º TRIMESTRE 2017

Ano 2016

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 1º TRIMESTRE 2016
pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 2º TRIMESTRE 2016
pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 3º TRIMESTRE 2016
pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 4º TRIMESTRE 2016

Ano 2015

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 1º TRIMESTRE  2015
pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 2º TRIMESTRE  2015
pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 3º TRIMESTRE  2015
pdfPERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 4º TRIMESTRE  2015

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.