Numeracion Curtis logos

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, DÍA, HORA E LUGAR DE CELEBRACIÓN DA FASE DE OPOSICIÓN (PROBA PRÁCTICA) E FASE DE CONCURSO DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DE CATRO PEÓNS A XORNADA PARCIAL.

                                         Parte 1.2.2                          Parte 1.2.3           

Curtis, 26 de maio de 2016          

Publícase a lista defintiva dos/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como o día, hora e lugar de celebración da fase de oposición (proba práctica) e fase de concurso do procedemento de selección para a contratación, en réxime laboral temporal, de catro peóns a xornada parcial para obras e servizos mínimos municipais, ao abeiro das Bases do Programa de Integración Laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes anualidade 2016 (BOP Nº 75 de 21/04/2016) da Deputación da Coruña.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS AO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN 

EXCLUÍDO:

Apelidos e Nome                                 NIF                     CAUSA EXCLUSIÓN

Sánchez Blanco Juan Carlos     78786572A             Non xustifica base 4ª.2 e)

ADMITIDOS:

  Apelidos e nome                              NIF

DÍA, HORA E LUGAR DE REALIZACIÓN DA FASE DE CONCURSO (PROBA PRÁCTICA) DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN.

Día: 01/06/2016

Hora: 9:30

Lugar:Edificio Multiusos de Curtis (Recinto Feiral-Oficina Municipal), av. Emilio Martínez Sánchez, s/n, Curtis


DÍA, HORA E LUGAR DE REALIZACIÓN DA FASE DE CONCURSO DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

Día: 01/06/2016

Hora: Unha vez rematada a proba práctica da fase de oposición

Lugar:Edificio Multiusos de Curtis (Recinto Feiral-Oficina Municipal), av. Emilio Martínez Sánchez, s/n, Curtis

 

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.