UV BANNER Curtis 2023 web

DESENVOLVEMENTO URBANO DE CURTIS: PARTICIPA!

ENTIDADE Á QUE REPRESENTA:
Entrada no válida

BLOQUE CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO

1. Como valora a elaboración dun Plan de Emerxencias Municipal para Curtis que integre a planificación e prevención na loita contra incendios e inundacións?

Entrada no válida

2. Ordene, do 1 ao 4, as seguintes materias da loita contra o cambio climático sobre as que lle gustaría que se levasen a cabo accións de sensibilización e divulgación (Sendo 1 a maior puntuación e 4, a menor)

Análise de potenciais usos de terreos para mitigar o cambio climático e protexer hábitats con importancia ecolóxica.
Entrada no válida

Aproveitamento integral dos bosques con fins de xeración de emprego
Entrada no válida

Establecer medidas preventivas ante crecidas inesperadas da auga, e medidas en épocas de maior riscos de incendios
Entrada no válida

Campaña de información e sensibilización orientada á concienciación cidadá sobre o cambio climático e á importancia da súa implicación
Entrada no válida

BLOQUE DE ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO

3. Ordene, do 1 ao 7, as accións que considere máis prioritarias para Curtis no ámbito dunha Economía baixa en carbono (Sendo 1 a maior puntuación e 7, a menor)

Creación de carrís bici
Entrada no válida

Creación de sendas peonís
Entrada no válida

Peonalización de rúas
Entrada no válida

Creación de camiños peonís preferentes, como os camiños escolares
Entrada no válida

Mellorar a eficiencia enerxética en edificios municipais (cambio a LED, aerotermia, etc)
Entrada no válida

Plan de mellora enerxética do alumeado municipal cun cambio de tecnoloxía
Entrada no válida

Concienciación á poboación sobre a eficiencia enerxética e as enerxías renovables
Entrada no válida

4. Con respecto ás sendas peonís, de ser elixidas, por onde lle gustaría que transcorresen?

Entrada no válida

BLOQUE DE MEDIOAMBIENTE

5. Considera prioritaria a separativa das augas pluviais e fecais?

Entrada no válida

6. Ve como medida prioritaria que os núcleos máis illados de poboación que non dispoñen de servizo de abastecemento de auga pasen a telo?

Entrada no válida

7. Como considera que se dote aos núcleos rurais de máis poboación da depuración das súas augas?

Entrada no válida

8.Gustaríalle dispor doutro servizo de recollida de residuos sólidos urbanos no que a parte orgánica se reciclase?

Entrada no válida

9.Considera que a planta de transferencia ten que adecuarse ás demandas actuais?

Entrada no válida

10.Gustaríalle que Curtis contase cunha planta de compostaxe?

Entrada no válida

11.Gustaríalle que se impartisen charlas para a concienciación cidadá na reciclaxe de residuos?

Entrada no válida

12. Que outras iniciativas proporía para a Estratexia de Sustentabilidade Urbana de Curtis no seu ámbito de actividade?

Entrada no válida

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.