UV BANNER Curtis 2023 web

CONVOCATORIA DE SESIÓN CONSTITUTIVA

De conformide co disposto no art. 195 da Lei Orgánica 5/85, de 19 de xuño, do Réximen Electoral Xeral, e do art. 37 do Real Decreto 2568/76 do Regulamento de Organización, funcionamento e réximen xurídico das entidades Locais, e no artigo 47.2 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, CONVÓCASELLE Á SESIÓN CONSTITUTIVA da nova Corporación do Concello de Curtis, como concelleiro/a electo/a da mesma, que se celebrará en sesión pública o próximo sábado, día DEZASETE DE XUÑO, sábado, ás 19:00 horas.

PREME NA LIGAZÓN PARA DESCARGALA: convocatoria_sesion_constitutiva.odt.pdf

Amplía información

 

 

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.