Numeracion Curtis logos

Convocatoria sesión plenaria ordinaria

8 de febreiro de 2024 ás 14:15 horas no salón de plenos da Casa do Concello de Teixeiro 

ORDE DO DÍA 

1. Aprobación, se procede da acta da sesión plenaria ordinaria celebrada o 29/12/2023.
2. Dación de conta do informe de control financeiro de ingresos 2022.
3. Aprobación do POS+Adicional 1/2024 para financiamento de gastos sociais extraordinarios.
4. Aprobación do Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(Plan único de concellos) “POS+ 2024”
5. Decretos da Alcaldía.
6. Mocións ao abeiro do disposto no art. 46.2 e) da Lei 7/85, reguladora das bases do réxime local.
7. Rogos e preguntas.

DESCARGA A ACTA COMPLETA AQUÍ: Convocatoria_SP_Ordinaria_Curtis_5.pdf

o teu pobo premia 12

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.