Numeracion Curtis logos

PROBAS SELECTIVAS PARA O GES DO CONCELLO DE CURTIS, PUNTUACIÓNS DO PRIMEIRO EXERCICIO, DATA, HORA E LUGAR DE REALIZACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO.

Publícanse as notas acadadas no primeiro exercicio das probas selectivas para o Grupo de Emerxencias Supramunicipal do Concello de Curtis.

Publícase o día, hora e lugar de realización do segundo exercicio (proba práctica) para o GES do Concello de Curtis, infórmase ós/ás aspirantes deben asistir a este segundo exercicio con roupa cómoda.

pdfDÍA HORA E LUGAR DO SEGUNDO EXAMEN.pdf

pdfPUNTUACIÓNS ACADADAS NO PRIMEIRO EXERCICIO DAS PROBAS SELECTIVAS PARA O GES DO CONCELLO DE CURTIS .pdf

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.

O PLENO DO CONCELLO DE CURTIS APROBA UNHA ORDENANZA REGULADORA DAS PLANTACIÓNS, CORTAS E EXTRACCIÓNS DE MADEIRA

O Pleno da Corporación do Concello de Curtis aprobou cos votos a favor do PP e a abstención do BNG e PSOE unha ordenanza para regular a explotación forestal dos montes do municipio. O obxectivo principal e regularizar a extracción de madeira, o acopio da mesma e o seu traslado polos viais do municipio e evitar así posibles danos nos ditos viais e que estos queden no mesmo estado que antes da corta.

pdfDescarga ordenanza.pdf

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.