Numeracion Curtis logos

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS ÁS PROBAS PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTA DE CONTRATACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS

Publícase a lista provisional de aspirantes admitidas/os e excluídas/os ás probas para a formación dunha lista de contratación de auxiliares administrativos/as.

Os/As aspirantes excluídos/as dispoñen de tres días, contados a partires do seguinte a esta publicación, para poder subsanar ou enmendar, no seu caso, o defecto que motivou a exclusión.

pdfLISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS-AS E ECLUÍDO-AS AS PROBAS PARA FORMACIÓN DUNHA LISTA DE CONTRATACIÓN DE AUX. ADMINISTRATIVOS.pdf

Teixeiro, 23 de setembro de 2013.

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS ÁS PROBAS PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTA DE CONTRATACIÓN DE TRABALLADOR/A SOCIAL.

Publícase a lista provisional de aspirantes excluídos/as e admitidos/as ás probas para a formación dunha lista de contratación de traballador/a social.

As aspirantes excluídas dispoñen de tres días, contados a partires do seguinte a esta publicación, para poder subsanar ou enmendar, no seu caso, o defecto de exclusión.

pdfLISTA PROVISIONAL DE ADMITIDAS E EXCLUÍDAS ÁS PROBAS PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTA DE CONTRATACIÓN DE TRABALLADORA SOCIAL.pdf

Teixeiro, 19 de setembro de 2013.

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.