Numeracion Curtis logos

SUBVENCIÓNS EMPRENDEDORES/AS E EMPRESARIOS/AS, ANUALIDADE 2020

- TR341Q Programa do Bono das persoas autónomas. Para autónomos cunha antigüedade de máis de 42 meses. A subvención máxima é de 3.000 euros e se financia o 80%. Prazo de solicitude do 04/02/2020 - 03/03/2020. Ver convocatoria: Aquí

- Axudas Deputación: (Prazo: Ata o 24 de marzo 2020). Ver convocatoria:Aquí

1) PEL Emprende Inversión: Para a realización de inversión en empresas que teñan unha antigüedade máxima de 5 anos e queiran realizar un investimento entre 3.500 – 25.000 euros. A porcentaxe máxima de concesión é do 70%.

2) PEL Pemes creación e ampliación. Para a contratación de persoal durante 12 meses. A porcentaxe máxima de concesión é do 70%.

3) PEL Pemes mantemento. Ampliación do periodo de contratación 12 meses máis ao persoal contratado con anterioridad a través da liña PEL Pemes creación e ampliación.

- TR341T Programa do Bono nova oportunidade das persoas autónomas. Para persoas que se deran de alta en autónomos entre o 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2018 e cesaran a súa actividade por causas económicas. Ver convocatoria  Aquí

- TR341S Programa do Bono Renova nos negocios das persoas traballadoras autónomas. Axudas a persoa traballadora autónoma que vai transmitir o seu negocio por cese por ter 60 anos ou máis, o pola declaración de incapacidade total ou absoluta ou as persoas herdeiras no caso de falecemento do titular. Ver convocatoria: Aquí

- Axudas aos proxectos de investimento empresarial. O investimento deberá ser superior a 50.000 euros e inferior a 2.000.000 euros. Prazo: 04/02/2020 - 30/12/2020. Ver convocatoria: Aquí

- Promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedementos TR341D e TR349F). Ver convocatoria: Aquí

 - Fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento TR807I e TR340E). Ver convocatoria: Aquí

- Axudas de acceso a crédito das pequenas e medianas empresas mediante convenio de colaboración con entidades de garantía recíproca. Ver convocatoria: Aquí

GALICIA EXPORTA EMPRESAS 2020

O Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG622A).

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.(Data de publicación do DOG 29/01/20)

Máis información: Aquí

AXUDAS SECTOR AGRARIO 2020

3 de febreiro de 2020

Publicadas as bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas, para la creación de empresas para las personas agricultoras jóvenes, y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2020.

Estas axudas teñen como finalidade:

a) Incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a sua modernización.

b) Asegurar a competitividade e a continuidade do tecido agrario.

Máis información:

- Extensión agraria de Teixeiro: Dirección: Rúa Sánchez Anido, 1, 15310 Teixeiro, A Coruña. Teléfono: 881 88 06 33

- Convocatoria: Aquí    Prazo ata o 28/02/20

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN. GALICIA EMPREGA 2020

No DOG do pasado 7 de xaneiro publicáronse as convocatorias das catro liñas de axudas do Programa Galicia Emprega 2020, un programa de incentivos á contratación por conta allea e á formación de persoas desempregadas pertencentes aos seguintes colectivos: parados de longa duración, mulleres, persoas mozas e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.

O programa conta cun orzamento de 10,5 millóns de euros co obxectivo de impulsar o traballo de 1.100 persoas dos colectivos con máis dificultades para atopar un emprego.

Poden descargar a presentación co resumo pdfGalicia-Emprega-2020.pdf

PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

A Fundación convoca a VIII edición do PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS AGROALIMENTARIAS: programa de apoio a empresas e emprendedores nos sectores agroalimentario, forestal, pesqueiro e marisqueiro, así como proxectos e servizos doutros ámbitos relacionados cos anteriores, que contribúan ao desenvolvemento do medio rural de Galicia. O PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS AGROALIMENTARIAS ten tres modalidades diferentes, cos obxectivos que se indican para cada unha delas:

1.- Emprendimiento: axudar a emprendedores a desenvolver as súas ideas empresariais, convertelas en proxectos de negocio e materializalas en empresas reais, innovadoras e competitivas.
2.- Consolidación: axudar ás empresas existentes a consolidar os seus proxectos empresariais tratando de mellorar o seu funcionamento mediante o asesoramento e a tutorización na toma de decisións nos ámbitos do negocio máis estratéxicos.
3.- Crecemento: axudar a empresas xa en funcionamento a xerar novas liñas de negocio e/ou novas

Máis información: Aquí

Prazo de inscrición: Ata o 30 de novembro de 2019.

 

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.