Numeracion Curtis logos

Programa Retorna Cualifica Emprego

Curtis, setembro 2023

Debido a la actual falta de profesionales en prácticamente todos los sectores de actividad, el Ayuntamiento de Curtis en colaboración con la Fundación Venancio Salcines y la Xunta de Galicia, quiere presentaros el programa: Retorna Cualifica Empleo.

Este programa permitirá poner en contacto a empresas con necesidades de personal y a gallegos/as que en su día emigraron y/o a sus descendientes para facilitar su retorno e incorporación en el mercado laboral gallego, financiando la totalidad de la formación que esas personas necesiten para desempeñar su puesto de trabajo en la empresa, sin ningún tipo de intervención por parte del programa en la gestión de las entrevistas y/o decisión de contratación del personal.

Aquellas empresas interesadas en beneficiarse de esta iniciativa y en conocer más en detalle sus particularidades podrán contactar con:

Julio Flores, Gerente de la Fundación Venancio Salcines
Teléfono de contacto 697646663

Programa Xuventude Mentoring 2023

Xuventude Mentoring é un programa integral de formación e mentoring destinado a persoas mozas de entre 18 e 30 anos tituladas e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia.

O programa consta de catro grandes bloques de accións:

Actividades de asesoramento e acompañamento
Actividades de mentoría
Actividades formativas de apoio ao desenvolvemento do perfil competencial de cada persoa participante
Actividades de networking e visitas a empresas.

Prazo: do 28 agosto ás 12:00 ata o 18 setembro ás 23:59 horas.

Inscrición: https://www.xuventudementoring.gal/inscricion/

Bases do programa: https://www.xuventudementoring.gal/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-25-MEN-Bases-convocatoria-IV-edicion_2023.pdf

ESPAZOCOOP

9 de xaneiro 2023

EspazoCoop lanza a campaña “Xa somos máis de 600 coop. A Coruña, provincia cooperativa”
Con esta campaña EspazoCoop quere poñer en valor o tecido cooperativo da provincia da Coruña e fomentar o cooperativismo entre persoas que estén no proceso de constitución dunha empresa, queran emprender o busquen transformar unha compañía nunha cooperativa.

A Unión de Cooperativas de Galicia, EspazoCoop, lanza esta semana a campaña “Xa somos máis de 600 coop. A Coruña, provincia cooperativa”, unha iniciativa desenvolta en colaboración coa Deputación Provincial da Coruña. A través desta campaña EspazoCoop quere poñer en valor o tecido socioeconómico da Coruña, provincia cun maior número de cooperativas das existentes en Galicia. En total, con máis de 600 cooperativas, a provincia da Coruña aglutina preto dun 40 % das 1.600 cooperativas actuais da comunidade.

Durante o mes de decembro, esta campaña desenvolta en radio, prensa escrita, medios de comunicación online, redes sociais e publicidade na rúa de gran formato, transmitirá os valores cooperativos e amosará a importancia das cooperativas na actividade económica da provincia da Coruña. De feito, estas máis de 600 cooperativas pertencen a sectores económicos moi diversos como o ensino, o rural, a cultura, a tecnoloxá, os servicios sociais e coidados...

RETO EMPLEO EN 30 DÍAS

22 de decembro de 2022

A Deputación da Coruña colabora no proxecto "Reto Empleo 30 días" impulsado por Eva Porto, psicóloga especialista en recursos humanos, que conta con máis de millón e medio de seguidores nas súas redes sociais.

O proxecto ten por obxecto acadar que as persoas participantes consigan un emprego no prazo de 30 días a través da realización dunha serie de retos diarios. Durante os primeiros 30 días de xaneiro as persoas participantes recibirán no seu enderezo electrónico pequenos desafíos que lles guiarán na súa procura de emprego. Neles afondarase en todos os aspectos esenciais para ter éxito na procura de emprego: currículum, entrevistas de traballo, LinkedIn, portais de emprego, etc. Ademais contarase coa participación de empresas como Endesa, Michael Page, Accenture, JD Sport, Sprinter, Minsaint, ... que irán publicando as súas vacantes a través dos distintos retos.

As inscricións realizaranse a través da seguinte páxina web:

https://evaporto.com/reto-empleo-30-dias/

Apertura de listas para a contratación temporal en SEAGA

Curtis, 17 de outubro de 2022

SEAGA (Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, SA) comunicounos que desde o 1 de outubro ata o próximo 4 de novembro de 2022 ten aberto o prazo para a inscrición nas listaxes de persoal temporal nas seguintes categorías:

Enxeñería de Montes
Enxeñería Agrónoma
Enxeñería Técnica Forestal
Enxeñería Técnica Agrícola
Enxeñería de Camiños, Canles e Portos
Enxeñería Técnica de Obras Públicas
Arquitectura
Arquitectura Técnica
Capataz
Xefe/a de Brigada
Maquinista-condutor/a
Peón Especialista
Peón
Oficial Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a
Dereito
Bióloxía
Técnicos/as de Laboratorio
Titulado/a en Ciencias do Mar
Económicas

Máis información: Seaga

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.