UV BANNER Curtis 2023 web

CONVOCATORIA DE RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA LABORAL

Requisitos: Nos certificados de Nivel II, 2000 horas  traballadas nos derradeiros 10 anos ou 200 horas de formación non formal e nos de Nivel I,  1200 horas traballadas ou 200 horas de formación. 

Certificados: 

Consellería de Economía, Emprego e Industria: Atención sociosanitaria no domicilio e en institucións sociais, Servizos para o control de pragas, Xestión de servizos para o control de pragas e control de organismos nocivos, Socorrismo en instalacións acuáticas, Extinción de incendios, Confección e mantemento de artes e aparellos. PRAZO: Ata o 10 febreiro 2016.

Ademais, Aproveitamentos forestais e Tanatopaxia teñen un PRAZO: Inicio do prazo en 3 meses a contar dende o 11/01/16. 

Consellería de Educación: Xestión administrativa, Xardinaría e floraría, Construción, Obras de interior e decoración, Instalacións eléctricas, Instalacións de telecomunicación, Mecanizado, Soldadura e caldeiraría. Cociña. Servizos de restauración, Xestión de aloxamentos turísticos, Estética, Peiteado, Panadería, Sistemas microinformáticos, Instalacións frigoríficas, Instalacións de produción de calor, Carpintaría, Instalación e amoblamento, Laboratorio, Emerxencias sanitarias, Farmacia, Educación Infantil, Carrozaría, Electromecánica de vehículos e de maquinaria. PRAZO: Ata o 5 febreiro 2016. 

Máis información: Orientación laboral. Telf. 981789003  

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.