Numeracion Curtis logos

AXUDAS A PERSOAS MAIORES DE 55 ANOS POLA EXTINCIÓN DOS SEUS CONTRATOS

A ORDE do 26 de abril de 2021 establece as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR820E).

As presentes bases teñen como obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica de persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por proceder dunha empresa en crise, a través dos seguintes programas:

Programa I. Axudas destinadas a financiar as cotas a ingresar polo convenio especial que subscribisen ou subscriban coa Seguridade Social.

Programa II. Axudas de pago único dirixidas a compensar ás persoas traballadoras da diminución do importe da indemnización recoñecida como consecuencia de sentenza, auto, acto de conciliación xudicial ou resolución administrativa a favor daquelas, por mor dos referidos despedimentos ou extincións de contratos, cando esta é abonada polo Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), xa que nestes supostos a indemnización está sometida aos límites establecidos no artigo 33.2 e 33.3 do Estatuto dos traballadores.

Máis información: Aquí

PROGRAMA RESCATADORES DE TALENTO

16 de Abril de 2021

«Rescatadores de Talento» es un programa de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) que promueve la empleabilidad de los jóvenes. Si tienes entre veinte y treinta años, formación universitaria o de ciclo superior de FP y no encuentras tu verdadero sitio en el mercado laboral, inscríbete en el programa.

Te ofrecen formación, mentoring, centros de desarrollo profesional ¡y mucho más! Si eres la primera generación de tu familia con estudios superiores, tendrás preferencia frente a otros candidatos. Además, fomentan tu movilidad laboral y formativa por diferentes comunidades con una ayuda económica, porque sabemos que el empleo de tu vida puede estar en cualquier parte.

Tú también puedes formar parte de esta comunidad del talento joven que te conecta con una amplia red de empresas de referencia en cada sector. Descubre todos los recursos y facilidades que te ofrecen para ayudarte a encontrar el empleo para el que te has preparado.

¡Sigue leyendo!: Aquí

Organización de la oficina de empleo a partir del 1 de julio de 2020


PASO 1 > PARA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPLEO

SOLICITUD DE CITA PRESENCIAL PREVIA EN LA OFICINA DE EMPLEO

A partir del día 1 de julio, la red de oficinas de empleo de la Xunta de Galicia retomará su atención al público, en su horario habitual, de 9 a las 14 horas.

Los trámites para los que está habilitada la cita previa presencial son los siguientes:

Inscripción inicial de la demanda de empleo, para aquellas personas que nunca estuvieran inscritas como demandantes.
Modificación, actualización y otros trámites relativos a tu demanda de empleo, así como obtención de informes.
Orientación, asesoramiento y acreditación de la busca activa de empleo para la solicitud de subsidios u otras rentas.
Formación para empleo (cursos o talleres de empleo).
Tramitación de ofertas de empleo o programas de empleo.
Comunicación de contratos de trabajo.
Recuerda que, como medida para favorecer a las personas demandantes de empleo y evitar desplazamientos, LA RENOVACIÓN NO ES NECESARIA hasta ell 30 de septiembre 2020. La nueva fecha de renovación será la fecha siguiente establecida en su justificante de demanda de empleo.

IMPRESCINDIBLE solicitar Cita previa mediante la web: https://empleo.xunta.es/ citaprevia/

PASO 2 > PARA SOLICITAR PRESTACIÓN O SUBSIDIO, ADEMÁS DEBERÁ:

SOLICITAR DE CITA PRESENCIAL PREVIA EN El SEPE
IMPRESCINDIBLE solicitar Cita presencial previa mediante la web: https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do

Información actualizada a 30.06.2020

Si tiene dudas puede contactar con la Oficina de Empleo en:

OE Betanzos: 881880244
OE Melide: 881866123

PROFESIONAIS INDUSTRIA 4.0

 

 

ProfesionaisBaner 600x205

 

Curtis, 8 de xuño de 2020

PROFESIONAIS 4.0 é un programa cofinanciado polo Fondo Social Europeo, que permite ás empresas galegas contratar persoas novas co fin de abordar plans de mellora competitiva. Calquera empresa galega, independentemente do seu tamaño, cun plan de mellora ou que preste servizos para a mellora competitiva, pode obter unha axuda do 75% do salario do primeiro ano para contratar ata 5 profesionais.

Se vostede é un recente titulado universitario ou de grao superior de Formación Profesional, debe darse de alta na base de datos de candidatos. A alta é moi sinxela, e permite que as empresas que solicitan a axuda atopen os candidatos axeitados, polo que debe facerse o antes posible. En todo caso, debe ser previa á resolución da convocatoria a finais do 2019. Información específica para os candidatos.

Pola súa parte, as empresas interesadas poden solicitar a axuda ata o 7 de outubro de 2019 utilizando a oficina virtual do IGAPE. Para máis información específica das empresas solicitantes, pulse aquí.

Os contratos deben formalizarse antes do 30/6/2020. Máis información: Aquí

REANÚDASE O PRAZO DE SOLICITUDE DAS AXUDAS PARA A OBTENCIÓN DO CARNÉ DE CONDUCIR

Curtis, 1 de xuño de 2020

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a súa empregabilidade.

Contía:

O importe da axuda será de 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B e de 650 € para o permiso de clase C.
O importe da axuda será acumulativo no caso de que unha mesma persoa solicite axuda para a obtención de ambos permisos.
Xuventude fará anticipos de pagamento do oitenta por cento da axuda.

Requisitos das persoas solicitantes:
- Ter cumpridos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C.
- Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.
- Estar inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e figurar como beneficiaria no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
- Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/s permiso/s para o/s que se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2020 e a data de presentación da solicitude.

Obrigas das persoas beneficiarias:
- Obter o permiso de condución para o que se solicitou a axuda entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 15 de outubro de 2020 e acreditalo.

As solicitudes presentaranse preferiblemente en https://sede.xunta.es co procedemento BS321A
Reanúdase o prazo de presentación de solicitudes ata o 31 de xullo de 2020

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.