Numeracion Curtis logos

Formación en desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

aplicaciones webCurso en desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web (RD 1531/2011, de 31 de outubro modificado polo RD 628/2013, de 2 de agosto)

O prazo de envío de solicitudes é ata o próximo venres día 30 de novembro.

Os requisitos das persoas candidatas:

 • Mozas e mozos menores de 30 anos desempregadas/os da provincia da Coruña empadroados en concellos de menos de 50.000 habitantes, incluídas as persoas con discapacidade.
 • Non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación.
 • Inscritas na Oficina de Emprego correspondente.
 • Rexistradas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xove.

En posesión de unha das seguintes titulacións, certificacións ou acreditacións:

 • Calquera outro certificado de profesionalidade de nivel 3.
 • Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia (Informática e Comunicacións) e área profesional (Desenvolvemento).
 • Bacharelato.
 • Ciclo formativo de Grado Superior, técnico superior.
 • Cumprir requisitos académico de acceso ou ter superada a proba de acceso aos ciclos formativos de grado superior.
 • Ciclo formativo de Grado Medio, técnico.
 • Técnico especialista (FP2).
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Outros estiudos declaradaos equivalentes a efectos académicos con algún dos anterioree ou estudos superiores a estes.
 • Competencias clave de nivel 3.

Máis información sobre o proxecto EIXO na páxina do Plan de Emprego Local

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.