UV BANNER Curtis 2023 web

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DE DOUS PEÓNS A XORNADA COMPLETA PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS DO CONCELLO DE CURTIS.

EXPEDIENTE: 2020/G003/000359

Javier Francisco Caínzos Vázquez, alcalde do Concello de Curtis, (A Coruña),

ANTECEDENTES

Mediante Decreto da Alcaldía nº 252 do 14/05/20, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación, laboral temporal, de dous peóns a xornada completa para a realización de obras e servizos mínimos do Concello de Curtis, e publicado no BOP nº 69 do 15/05/20, segundo a resolución número 2020/13146 de 14 de febreiro, pola que a Deputación Provincial da Coruña aproba a concesión definitiva das subvencións correspondentes á convocatoria do Programa de Integración Laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia con menos de 20.000 habitantes, sendo concedido a este Concello de Curtis un importe de 30.982,34 € publicada Boletín Oficial Provincial (BOP nº 61 do 17/04/2020).

No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local vixente, RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a listaxe provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as ó proceso selectivo que figura no Anexo I.

SEGUNDO.- Que se dea publicidade a tal convocatoria por medio do taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Curtis (www.curtis.gal).

TERCEIRO.- Conceder un prazo de dos días hábiles, contados a partir do día seguinte a súa publicación, para que os/as candidatos/as excluídos/as emenden os defectos de presentación.

CONSULTA AQUÍ A LISTAXE DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (ANEXO 1): Listado_provisional_xornada_completa.pdf

aviso copy

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DE DOUS PEÓNS A MEDIA XORNADA PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS DO CONCELLO DE CURTIS.

EXPEDIENTE: 2020/G003/000358
Javier Francisco Caínzos Vázquez, alcalde do Concello de Curtis, (A Coruña),

ANTECEDENTES
Mediante Decreto da Alcaldía nº 251 do 14/05/20, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación, laboral temporal, de dous peóns a media xornada para a realización de obras e servizos mínimos do Concello de Curtis, e publicado no BOP nº 69 do 15/05/20, segundo a resolución número 2020/13146 de 14 de febreiro, pola que a Deputación Provincial da Coruña aproba a concesión definitiva das subvencións correspondentes á convocatoria do Programa de Integración Laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia con menos de
20.000 habitantes, sendo concedido a este Concello de Curtis un importe de 30.982,34 € publicada Boletín Oficial Provincial (BOP nº 61 do 17/04/2020).

Unha vez rematado o prazo de presentación de instancias, e segundo o establecido no Base Cuarta, no uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local vixente,

RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar a listaxe provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as ó proceso selectivo que figura no Anexo I.
SEGUNDO.- Que se dea publicidade a tal convocatoria por medio do taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Curtis (www.curtis.gal).
TERCEIRO.- Conceder un prazo de dos días hábiles, contados a partir do día seguinte a súa publicación, para que os/as candidatos/as excluídos/as emenden os defectos de presentación.

CONSULTAR AQUÍ O LISTADO DOS ADMITIDOS (ANEXO 1): Listado_provisional_media_xornada.pdf

aviso copy copy copy

Exposición pública do Censo Electoral ata o 1 de xuño

Como consecuencia da convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia 2020 mediante Decreto72/2020, do 18 de maio, e de conformidade co establecido no artigo 39 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, ponse en coñecemento do público en xeral que o prazo de exposición pública do Censo Electoral será dende o día 25 de maio ao 1 de xuño, ambos incluídos.

O servizo de consulta realizarase nas oficinas do Concelo de Curtis logo de solicitar cita previa nos teléfonos 981.789.003 ou 981.777.105

Ademais, durante o período electoral, vai estar dispoñible en internet un servizo de consulta para que os electores poidan comprobar os datos da súa inscricion no censo electoral na sede electrónica do INE, na dirección https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones., e telefónicamente a través do número 901.101.900, no seguinte horario:
- de luns a sábado, de 9:00 a 14:00 horas.
- Luns 1 de xuño de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00.

Durante o prazo de exposición do censo, os cidadáns con dereito a voto residentes no concello, poden presentar a reclamación administrativa respecto da súa inclusión ou exclusión no mesmo nas oficinas e horario indicado anteriormente previa cita. A reclamación faráa o propio interesado, acreditándose co seu DNI, pasaporte, ou permiso de conducir, do que se unirá fotocopia á reclamación.

Ínstase á consulta do censo, sobre todo a aquelas persoas que cumpriron recentemente os 18 anos, así como a aquelas persoas que cambiaron de domicilio nos últimos meses

Terán dereito de voto neste municipio as persoas empadroadas ata o día 27 de febreiro de 2020, incluído. Aquelas persoas que se empadroaron con posterioridade á dita data, teñen dereito ao voto no concello de onde proceden."

 

aviso

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.