Numeracion Curtis logos

Acta do sorteo das prazas para os campamentos deportivos da Deputación

Acta do sorteo das dúas prazas para os campamentos deportivos da Deputación: pdf
 
campamento depuOs dous participantes que ganaron os orteo deberán aportar a seguinte documentación:
1.- Unha foto tipo carné.
2.- Fotocopia da tarxeta sanitaria. 
3.- Fotocopia do libro de familia ou carné de identidade. 
4.- Copia de aboamento da cota de inscrición. (comunicaráse o o número de conta ós participantes,  tan pronto a Diputación o facilite). 
5.- No suposto de que a/o nena/o necesitara ter un tratamento específico ou doenza que se deba ter en conta, xustificante médico asinado polo facultativo pertinente. IMPORTANTE facer constar as alerxias alimentarias ou de calquera outro tipo.
 
Os que non saíron premiados no sorteo pasarán a formar parte dunha lista de reserva e, no caso de existir renuncias ou prazas a maiores, chamaráse ós participantes polo orde reflectido na devandita lista.
 
 

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.