Numeracion Curtis logos

Comisión especial de contas

Correspóndelle o exame, estudo e informe de todas as contas, orzamentarias e extrapresupostarias, que deberá aprobar o Pleno da corporación. Ademais, mediante previsión no Regulamento Orgánico ou acordo do Pleno, a mesma pode actuar como comisión permanente para asuntos de economía e facenda da entidade. A súa composición inclúe, de maneira proporcional aos resultados electorais, a membros de todos os grupos políticos que integren a corporación.

Composición:

Presidente
- Javier Francisco Caínzos Vázquez.

Vogais
- PP: Mª Josefa Paredes Harto
- PP: Emilio Souto Iglesias
- PP : Alfonso Gómez Cancelo
- BNG: Lucas Quintas Gómez

Suplentes
- PP: Julia Diez Álvarez, Mª Eva Lata Naveira e Marta Belén Barreiro Méndez
- BNG: Mª Amalia Seoane Barreiro e Verónica Fuentes Vázquez

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.