UV BANNER Curtis 2023 web

Recadación e tributos

Xestión tributaria e recadación
Servizos administrativos encargados da xestión e a recadación dos ingresos de dereito público do Concello. Entre as súas funcións atópanse o mantemento dos padróns dos tributos municipais, a expedición e notificación dos documentos (recibos e outros), a recadación en período de pago voluntario e en vía de prema, a resolución de recursos administrativos e a información e asistencia aos contribuíntes e interesados.
 
Direccións:
                                                                   
Teixeiro                                                             Curtis
Casa Consistorial                                              Recinto feiral
Praza de España, 1                                           Praza Emilia Pardo Bazán, s/n
15310 Teixeiro (Curtis, A Coruña)                     15310 Curtis (A Coruña)
Telf. 981 789 003                                               Tel. 981 777 105
  • Ordenanzas: Impostos, prezos e taxas públicas

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.