Numeracion Curtis logos

LISTADOS DE PUNTUACIÓNS TOTAIS, FASE DE OPOSICIÓN (PROBA PRÁCTICA) E FASE DE CONCURSO, ACADADAS NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DUN PEÓN A XORNADA COMPLETA PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPIAS DO CONCELLO DE CURTIS.

                                   Parte 1.2.2                          Parte 1.2.3
 

Curtis, 26 de maio de 2016

Publícanse os listados de puntuacións da fase de oposición (proba práctica), fase de concurso e puntuacións totais acadadas por cada un/unha dos/as aspirantes ao procedemento de selección de contratación, laboral temporal, dun peón a xornada completa para obras e servizos mínimos municipais do Concello de Curtis, ao abeiro das Bases do Programa de Integración Laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais do concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes anualidade 2016 (BOP nº 75 de 21/04/2016) da Deputación da Coruña.
LISTADO DE PUNTUACIÓNS TOTAIS ACADADAS NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DUN PEÓN A XORNADA COMPLETA PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS
Puntuación máxima: 10 Puntuación mínima: 0
APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN FINAL
Sánchez Vázquez, José Manuel 78783092L 9
Astray Rodríguez, José 76512260T 7,5
Vázquez Coro, Belén 32826024X 6,75
Ares Sánchez, Fernando 53167292D 5,75
Fandiño García, Manuel 32795813K 5,5
Paz Sanmiguel, Andrés 76575509E 3,5
García Fojo, Ana M.ª 32673122N 3
Merelas Lavandeira, José Ramón 22725047N 2
Martín de la Fuente, M.ª Celeste 50988606K 1,75
Martínez Brañas, José Manuel 32783788W 1,5
López Gómez, Antonio 34892910R 1,2
Ares López, M.ª Antonia 78786949N 1
García García, José Luís 33226643S NO APTO
PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DUN PEÓN, LABORAL TEMPORAL, A XORNADA COMPLETA PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS
Vistas as anteriores puntuacións o tribunal cualificador propón contratar a seguinte persoa:
- Don José Manuel Sánchez Vázquez
LISTA RESERVA DE CONTRATACIÓN DUN PEÓN A XORNADA COMPLETA PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS
APELIDOS E NOME DNI
Astray Rodríguez, José 76512260T
Vázquez Coro, Belén 32826024X
Ares Sánchez, Fernando 53167292D
Fandiño García, Manuel 32795813K
Paz Sanmiguel, Andrés 76575509E
García Fojo, Ana M.ª 32673122N
Merelas Lavandeira, José Ramón 22725047N
Martín de la Fuente, M.ª Celeste 50988606K
Martínez Brañas, José Manuel 32783788W
López Gómez, Antonio 34892910R
Ares López, M.ª Antonia 78786949N
LISTADO DE PUNTUACIÓNS ACADADAS NA FASE DE OPOSICIÓN (PROBA PRÁCTICA) DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DUN PEÓN A XORNADA COMPLETA PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS
APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN FASE OPOSICIÓN
(PROBA PRÁCTICA)
Ares López, M.ª Antonia 78786949N 0
Ares Sánchez, Fernando 53167292D 4,75
Astray Rodríguez, José 76512260T 4,5
Fandiño García, Manuel 32795813K 3,5
García Fojo, Ana M.ª 32673122N 2
García García, José Luís 33226643S NP
López Gómez, Antonio 34892910R 1,2
Martín de la Fuente, M.ª Celeste 50988606K 1,75
Martínez Brañas, José Manuel 32783788W 1,5
Merelas Lavandeira, José Ramón 22725047N 1
Paz Sanmiguel, Andrés 76575509E 2,5
Sánchez Vázquez, José Manuel 78783092L 6
Vázquez Coro, Belén 32826024X 5,75

LISTADO DE PUNTUACIÓNS ACADADAS NA FASE DE CONCURSO DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DUN PEÓN A XORNADA COMPLETA PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS
 
APELIDOS E NOME DNI PUNUTACIÓN FASE CONCURSO
Ares López, M.ª Antonia 78786949N 1
Ares Sánchez, Fernando 53167292D 1
Astray Rodríguez, José 76512260T 3
Fandiño García, Manuel 32795813K 2
García Fojo, Ana M.ª 32673122N 1
García García, José Luís 33226643S 1
López Gómez, Antonio 34892910R 0
Martín de la Fuente, M.ª Celeste 50988606K 0
Martínez Brañas, José Manuel 32783788W 0
Merelas Lavandeira, José Ramón 22725047N 1
Paz Sanmiguel, Andrés 76575509E 1
Sánchez Vázquez, José Manuel 78783092L 3
Vázquez Coro, Belén 32826024X 1

Os/as interesados/as dispoñen dun prazo de dous días hábiles, contados dende o seguinte a esta publicación, para presentar as alegacións que estimen oportunas no Rexistro Xeral do Concello de Curtis.

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.