Numeracion Curtis logos

LISTA DEFINITIVA DE PUNTUACIÓNS DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DUN PEÓN A XORNADA COMPLETA, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CURTIS

Parte 1.2.2                                      Parte 1.2.3

Curtis, 30 de maio de 2016

Publícase a lista definitiva de puntuacións acadadas polos/as aspirantes ao procedemento de selección para a contratación, en réxime laboral temporal, dun peón a xornada completa para obras e servizos mínimos municipais, ao abeiro das Bases do Programa de Integración Laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes anualidade 2016 (BOP Nº 75 de 21/04/2016) da Deputación da Coruña, así como tamén se publica o candidata a contratar.

Publícase o decreto da alcaldía de aprobación da lista definitiva de puntuacións do procedemento de selección e contratación dun peón a xornada completa, como persoal laboral, para obras e servizos mínimos municipais do Concello de Curtis. 

LISTA DEFINITIVA DE PUNTACIÓNS.

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN FINAL
Sánchez Vázquez, José Manuel 78783092L 9
Astray Rodríguez, José 76512260T 7,5
Vázquez Coro, Belén 32826024X 6,75
Ares Sánchez, Fernando 53167292D 5,75
Fandiño García, Manuel 32795813K 5,5
Paz Sanmiguel, Andrés 76575509E 3,5
García Fojo, Ana M.ª 32673122N 3
Merelas Lavandeira, José Ramón 22725047N 2
Martín de la Fuente, M.ª Celeste 50988606K 1,75
Martínez Brañas, José Manuel 32783788W 1,5
López Gómez, Antonio 34892910R 1,2
Ares López, M.ª Antonia 78786949N 1
García García, José Luís 33226643S NO APTO


PERSOA A CONTRATAR: Don José Manuel Sánchez Vázquez


En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.