Numeracion Curtis logos

LISTADOS DE PUNTUACIÓNS TOTAIS, FASE DE OPOSICIÓN (PROBA PRÁCTICA) E FASE DE CONCURSO, ACADADAS NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DE CATRO PEÓNS A XORNADA PARCIAL PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPIAS DO CONCELLO DE CURTIS

                                          Parte 1.2.2                               Parte 1.2.3

Curtis, 1 de xuño de 2016

Publícanse os listados de puntuacións da fase de oposición (proba práctica), fase de concurso e puntuacións totais acadadas por cada un/unha dos/as aspirantes ao procedemento de selección de contratación, laboral temporal, de catro peóns a xornada parcial para obras e servizos mínimos municipais do Concello de Curtis, ao abeiro das Bases do Programa de Integración Laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais do concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes anualidade 2016 (BOP nº 75 de 21/04/2016) da Deputación da Coruña.

LISTADO DE PUNTUACIÓNS TOTAIS ACADADAS NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DE CATRO PEÓNS A XORNADA PARCIAL PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS

Puntuación máxima: 10 Puntuación mínima: 0

Apelidos e Nome DNI PUNTUACIÓNS TOTAIS
Astray Rodríguez, José 76512260T 10
Paz Sanmiguel, Andrés 76575509E 7
Ares López, M.ª Antonia 78786949N 6,1
López Gómez, Antonio 34892910R 6
Merelas Lavandeira, José Ramón 22725047N 5,95
Vázquez Coro, Belén 32826024X 5,9
Ben Barral, M.ª Gloria 78788009Z 4,5
Martínez Brañas, José Manuel 32783788W 4
Fandiño García, Manuel 32795813K 3,4
García Fojo, Ana M.ª 32673122N 2,5
García Rodríguez, M.ª Dolores 33300651D 2
Sánchez Vázquez, José Manuel 78783092L NON APTO
García García, José Luís 33226643S NON APTO
García Varela, M.ª Isabel 32802480H NON APTO
López Calvo, Verónica 53306276G NON APTO
Ares Sánchez, Fernando 53167292D NON APTO
Martín de la Fuente, M.ª Celeste 50988606K NON APTO

PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS, LABORAIS TEMPORAIS, A XORNADA PARCIAL PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS

Vistas as anteriores puntuacións o tribunal cualificador propón contratar as seguintes persoas:

- Astray Rodríguez, José

- Paz Sanmiguel, Andrés

- Ares López, Antonia

- López Gómez, Antonio 

 

LISTA RESERVA DE CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS, LABORAIS TEMPORAIS, A XORNADA PARCIAL PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS

Nº de orde na lista reserva de contratación             Apelidos e nome

                                1º                                 Merelas Lavandeira José Ramón

                                2º                                 Vázquez Coro Belén

                                3º                                 Ben Barral Mª Gloria

                                4º                                 Martínez Brañas José Manuel

                                5º                                 Fandiño García Manuel

                                6º                                 García Fojo Ana Mª

                                7º                                 García Rodríguez Mª Dolores

LISTADO DE PUNTUACIÓNS ACADADAS NA FASE DE OPOSICIÓN (PROBA PRÁCTICA) DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DE CATRO PEÓNS A XORNADA PARCIAL PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS

Puntuación máxima: 7 Puntuación mínima 0

Apelidos e Nome DNI PUNTUACIÓNS FASE OPOSICIÓN (PROBA PRÁCTICA)
Ares López, M.ª Antonia 78786949N 5,1
Ares Sánchez, Fernando 53167292D NP
Astray Rodríguez, José 76512260T 7
Ben Barral, M.ª Gloria 78788009Z 2,5
Fandiño García, Manuel 32795813K 1,4
García Fojo, Ana M.ª 32673122N 1,5
García García, José Luís 33226643S NP
García Rodríguez, M.ª Dolores 33300651D 1
García Varela, M.ª Isabel 32802480H NP
López Calvo, Verónica 53306276G NP
López Gómez, Antonio 34892910R 6
Martín de la Fuente, M.ª Celeste 50988606K NP
Martínez Brañas, José Manuel 32783788W 4
Merelas Lavandeira, José Ramón 22725047N 4,95
Paz Sanmiguel, Andrés 76575509E 6
Sánchez Vázquez, José Manuel 78783092L NP
Vázquez Coro, Belén 32826024X 4,9

LISTADO DE PUNTUACIÓNS ACADADAS NA FASE DE CONCURSO DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DE CATRO PEÓNS A XORNADA COMPLETA PARA OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS

Puntuación máxima: 3 Puntuación mínima: 0

Apelidos e Nome DNI PUNTUACIÓNS FASE CONCURSO
Ares López, M.ª Antonia 78786949N 1
Ares Sánchez, Fernando 53167292D 1
Astray Rodríguez, José 76512260T 3
Ben Barral, M.ª Gloria 78788009Z 2
Fandiño García, Manuel 32795813K 2
García Fojo, Ana M.ª 32673122N 1
García García, José Luís 33226643S 1
García Rodríguez, M.ª Dolores 33300651D 1
García Varela, M.ª Isabel 32802480H 1
López Calvo, Verónica 53306276G 1
López Gómez, Antonio 34892910R 0
Martín de la Fuente, M.ª Celeste 50988606K 0
Martínez Brañas, José Manuel 32783788W 0
Merelas Lavandeira, José Ramón 22725047N 1
Paz Sanmiguel, Andrés 76575509E 1
Sánchez Vázquez, José Manuel 78783092L 3
Vázquez Coro, Belén 32826024X 1

Os/as interesados/as dispoñen dun prazo de dous días hábiles, contados dende o seguinte a esta publicación, para presentar as alegacións que estimen oportunas no Rexistro Xeral do Concello de Curtis.

Listado Fase de Concurso

Listado Fase de Oposición

Listado Puntuacións Totais

Lista de Reserva

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.