banner cultura 2019 1

Mesa de Contratación

Este órgano valora as ofertas presentadas nas contratacións públicas, estuda a documentación e propón as adxudicacións ao equipo de Goberno. Non é obrigatoria por Lei a presenza nela de todos os grupos da corporación, pero o Pleno organizativo do 10/07/2015 aprobou darlles entrada.

Composición


Presidente:
- O alcalde do Concello de Curtis, Javier Caínzos, ou o concelleiro que legalmente o substitúa

Vogais

- O/A secretario/a-interventor/a do Concello de Curtis ou quen legalmente o substitúa

- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal do PP: Alfonso Gómez Cancelo

- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal do PP: Emilio Souto Iglesias

- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal de Concelleiros non adscritos: Xosé Manuel Tomé Fernández

- Un/unha concelleiro/a do grupo municipal de Concelleiros non adscritos: Pilar Ponte Boo

Secretario/a

- Un/unha funcionario/a do Concello de Curtis pertencente ao subgrupo C1

Suplentes

- Do PP: José Barral López e Eva Lata Naveira
- De Concelleiros non adscritos: José Mª Santos Sánchez e Verónica Fuentes Vázquez

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.