Banner Narracion Curta XVII

AXUDA GALICIA RURAL EMPRENDE 2022

As empresas interesadas nos apoios que ofrece o programa Galicia Rural Emprende poden solicitar as súas axudas ata o 8 de marzo. Como publica o día 3/01/22 o Diario Oficial de Galicia, esta liña, activada pola Xunta a través do Igape, ten como obxectivo favorecer a creación de emprego nas zonas rurais mediantes axudas á primeira implantación de novas actividades económicas, non agrarias.

A axuda vai dirixida a agricultores ou membros dunha unidade familiar dunha explotación que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas, autónomos que inicien unha actividade non agrícola e a pemes de nova creación.

Os proxectos obxecto da axuda deben contribuír á diversificación económica, crecemento de emprego, sostenibilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais.

Prazo: Ata o 8 de marzo de 2022. 

Máis información: Aquí

AYUDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE OCIO NOCTURNO

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas y jurídicas que ejerzan la explotación económica de un establecimiento de ocio nocturno y resulten afectados por la paralización de esta como consecuencia de las medidas adoptadas para la prevención y contención de la evolución del brote de COVID-19. Es una ayuda de concurrencia no competitiva. El importe de la ayuda se establece en base a los m² del establecimiento de ocio nocturno.

Publicación: DOG Núm.115, 18 de xuño.

Plazo: Hasta el 19 de julio de 2021

Más información: Servizo de orientación laboral 981789003 Ext.2037

AYUDAS AL ASOCIACIONISMO DE MUJERES

Son ayudas dirigidas a las asociaciones de mujeres y a las federaciones constituidas por estas, para fortalecer y consolidar el movimiento asociativo y potenciar la participación social y la calidad de vida de las mujeres gallegas a través de las siguientes líneas:

a) Línea 1: consolidación del movimiento asociativo, destinada a compensar gastos corrientes que origine el mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones de mujeres y de sus federaciones, generados en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Subvención máxima: 4.000 euros.

b) Línea 2: promoción de actuaciones y actividades singularizadas en materia de igualdad, de prevención de la violencia de género y de acompañamiento de las víctimas, con especial incidencia en las mujeres rurales, mujeres mayores y/o mujeres en situación de vulnerabilidad, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, gastos generados en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021. Subvención máxima: 6.000 euros.

Ayuda publicada en el DOG Núm.116, 21 de xuño 2021

Plazo: Hasta el 21 de Julio 2021. 

Más información: Servicio de Orientación Laboral 981789003 Ext.2037

Subvencións para a implantación e o pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións para a implantación e o pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal.

Actuacións subvencionables

1. Liña de dixitalización comercial:

Para comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesáns.

1.1. Considéranse actuacións subvencionables de dixitalización comercial:

a) Pulo á transformación dixital: implantación e actualización de páxinas web con venda en liña e implantación e actualización de webs comerciais.

b) Optimización e axilización dos procesos comerciais: implantación de ferramentas de xestión e de sistemas integrados para a planificación de recursos empresariais comerciais e de software adecuados ás necesidades da empresa, así como as tabletas asociadas con esta actuación.

c) Actuacións de comunicación, publicidade e ferramentas de marketing 4.0, na internet ou utilizando novas tecnoloxías:

A Introdución de ferramentas de marketing 4.0:

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.