Numeracion Curtis logos

Probas ESO para maiores de 18 anos

Convocatoria de abril: a proba terá lugar o día 12 de Abril de 2024.
-Convocatoria de Xuño: a proba terá lugar o día 7 de Xuño de 2024.

CONDICIÓNS DAS PERSOAS ASPIRANTES
- Ter cumplido os 18 anos o día anterior a data da realización da proba.
- Non estar en posesión do título de graduado en eso
- Non estar matriculado no ano 2023/2024 nas ensinanzas da ESO ou de formación profesional básica.
- O alumnado matriculado durante o curso 2023/2024 na ESO para persoas adultas poderá inscribirse si previamente cumpre as seguintes condicións:
Para acudir á 1ª convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do 2º cuatrimestre. Asimismo, as personas con ámbitos do primeiro cuatrimestre sin superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria de esos ámbitos.

FORMA, LUGAR E PRAZOS DE PRESENTACIÓN.
Os prazos de matrícula serán
• Convocatoria de Abril (12 de Abril): Do 5 ao 21 de Febreiro de 2024, ambos incluídos
• Convocatoria de Xuño (7 de Xuño): Do 8 ao 19 de Abril de 2024, ambos incluídos.


As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraránse matriculados para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.
As solicitudes de inscripción deberán presentarse en soporte papel nos centros educativos que se especifican como anexo I ou por calquera dos medios establecidos no artigo 16 da Ley 39/2015, de 1 de Outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. (Código procedemento ED540A)


PODERÁN PRESENTAR SOLICITUDES DE INSCRIÓN NOS SEGUINTES CENTROS EDUCATIVOS:

a) A Coruña : Centro EPAPU Eduardo Pondal, calle de la Educación, 3-2º piso. 15011 A Coruña
b) Ferrol : Centro EPAPU Santa Mª de Caranza, calle Luis de Requeséns, s/n. 15406 Ferrol
c) Santiago de Compostela : IES San Clemente, calle San Clemente s/n. 15705 Santiago
d) Lugo: Centro EPAPU Albeiros , parque da Milagrosa s/n. 27003 Lugo.
e) Ourense : Centro EPAPU Ourense, calle Álvarez de Sotomayor 4. 32002 Ourense
f) Pontevedra: Centro EPAPU Río Lérez, Avenida de Buenos Aires 26. 36002 Pontevedra
g) Vigo: Centro EPAPU Berbés, calle Marqués de Valterra 8, 1º. 36202 Vigo

Máis información: Servizo de orientación laboral: 981789003 Ext.2037

estudiar mejor

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.